Saturday, 4. December 2021
 
   
 

Architektonický ateliér avk pôsobí v Bratislave od roku 1991. Jeho portfólio obsahuje štúdie a projekty interiérov, rodinných víl, bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, exteriérov, rekonštrukcií objektov a rôzne stupne územnoplánovacej dokumentácie. Najnovší projekt AVK - administratívna budova Reding Tower 2 - získal cenu CE.ZA.AR 2013 v kategórii občianske a priemyselné stavby.

www.avk.skReding Tower 2


„Administratívna budova nemusí byť vždy nositeľom najnovších architektonických trendov a exhibícií.“ Peter Vitko a Kornel Kobák z ateliéru AVK nám takto predstavili svoj najnovší projekt, za ktorý si prevzali cenu za architektúru CE.ZA.AR 2013Budova Reding tower 2
nadväzuje na prvú stavbu Reding Tpwer 1. Z čoho ste vychádzali?
PV: Reding Tower 2 je ďalšou etapou zástavby na parcele, kde bola v rokoch 2003 – 2004 na základe nášho návrhu zrealizovaná administratívna budova Reding Tower 1. Našou prioritou pri návrhu Reding Tower 2 bolo vytvoriť atraktívne urbanistické a hmotovo- priestorové riešenie zástavby administratívnych objektov, vytvoriť zastavovací princíp, urbanistickú stopu, ktorá by bola použiteľná aj pri ďalšej transformácii pozemkov pozdĺž Račianskej ulice. KK: Boli sme si úplne istí v koncepte, že Reding Tower má mať mestskú mierku. Veď ešte niekoľko kilometrov za týmito objektmi je plnohodnotné mestské prostredie a bola by koncepčná chyba prísť s inou, než so zvolenou mierkou zástavby. Investor to pochopil a zmenil svoje pôvodné zadanie výstavby dvoj- a trojpodlažných objektov. Dnes uplynulo už viac ako desať rokov od okamihu, kedy sme sa touto témou začali zaoberať.

V čom je Reding tower 2 odlišná od prvej budovy?

PV: Návrh Reding Tower 2 pokračuje v princípe osadenia vysokých hmôt kolmo na Račiansku ulicu, vytvára sa tak priestor na vnímanie masívu Karpát a viníc v rámci navrhovaných objektov, ako aj v panoráme zástavby na Račianskej ulici. Vlastný architektonický návrh kládol dôraz na vytvorenie jednoduchého, racionálneho konceptu administratívneho objektu, objektu, ktorého architektonické, dispozično- prevádzkové a technické riešenie je primerané a zrozumiteľné, náležité funkcii a lokalite a vyhovuje prísnym požiadavkám zahraničného investora.

Posunuli ste návrh Reding tower 2 k elegancii a jednoduchosti?
KK: V čase vzniku prvej budovy bola Reding Tower 1 aktuálna a v rámci architektonickej kritiky pozitívne hodnotená. Samozrejme, od roku 2002 sme sa posunuli v názore na architektúru druhého domu. Okresali sme tvarovú aj materiálovú zložitosť, a to nás posunulo do nového tvaru, novej formy a nového názoru. Reding Tower 2 je preto materiálovo aj architektonicky racionálnejšia a jednoduchšia.
PV: Administratívna budova nemusí byť vždy nositeľom najnovších architektonických trendov a exhibícií. Je to z hľadiska funkcie „továreň“ na prácu, s rovnakým využitím na každom podlaží, v každom mieste pôdorysu a tomuto faktu sme podriadili aj architektonické riešenie. Chceli sme, aby Reding Tower 2 bol zrozumiteľný dom s patričnou dávkou elegancie a harmónie racionálnych a estetických parametrov, jednoduchý, suverénny a sebavedomý objekt.


Celý rozhovor si môžte prečítať v novembrovom H.O.M.i.E. 2013


 
Mestské vily Timravina ulica,
Bratislava, 2010. Foto: Ľubo Stacho

 

Vila I
Hrebendova ulica, Bratislava, 2010. Foto: Ľubo Stacho

Showroom Land Rover Volvo
Rožňavská ulica, Bratislava, 2007. Foto: Ľubo Stacho